Algemene inleiding

Uitgangspunten

De informatie die u op deze website aantreft gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • De werknemers zijn tijdelijk werkzaam in het buitenland (België of Duitsland);
  • De werknemers zijn (fiscaal) inwoners van Nederland en zullen dit gedurende hun uitzending vanuit Nederland ook blijven;
  • De werknemers blijven hun loon ontvangen van de Nederlandse werkgever;
  • De situatie van zelfstandigen, bestuurders en/of commissarissen blijven onbesproken;
  • Er wordt niet ingegaan op mogelijke gevolgen voor de vennootschapsbelasting of BTW.

Disclaimer:

Hoewel Bouwend Nederland haar uiterste best doet om de informatie correct en actueel te houden is zij niet aansprakelijk voor hetgeen hier beschreven staat. Bij het aannemen van bouwwerken in België of Duitsland of bij het detacheren van werknemers naar die landen is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met een lokale adviseur om te zorgen dat u de geldende regels naleeft.